2024    
1.1.2024. Mlado leto na Vojaku

Osobni

ili javni

 
7.1.2024.

Mošćenice-Trebišće-Potrebišće-Perun-Mošćenice

A i B grupa

Detalji ovdje.

O D G A Đ A   SE  ZA   14.1.2023.

Osobni

Nikola Radotović

i Dragica Šulentić

13.1.2024.

SUBOTA

Mošćenice-Trebišće-Potrebišće-Perun-Mošćenice

A i B grupa

Detalji ovdje.

Osobni

Nikola Radotović

i Dragica Šulentić

14.1.2024.

Tradicionalni zimski uspon na Pliš:

Klana-Pliš-Lisac

Osobni

ili javni

PD Pliš,

Klana

20. i 21.1.

2024.

Vincekovo

Detalji ovdje.

Autobus

Organizatori:

Nada Sirnik i

Milivoj Tijan

28.1.2024.

Punat-Stara Baška

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec

3.2.2024.

SUBOTA

A grupa: Ronjgi-Skvažići-Lončeva Griža

izložba slika-Bastijani-Trnovica-

Lončeva griža pogled-Saršoni-Ronjgi

B grupa: Ronjgi -Skvažići-Lončeva griža izložba slika

-pogled-Saršoni-Ronjgi

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

Nikola Radotović
11.2.2024.

Blaguša-Grohot-Blaguša (Medvednica)

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobus Darko Popović
18.2.2024.

Platak zimi

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

France Chopinet
25.2.2024.

Staza Aurania

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
3.3.2024. Studena-Rimski zid-Kičej-Studena

Osobni

ili javni

Bojan Japel
10.3.2024. NP Plitvice Autobus Nikola Radotović
17.3.2024. Staza Apsirtida-Cres Autobus Dorica Kaličanec
24.3.2024. Šmarnogorska Grmada-Šmarna gora Autobus Darko Popović
7.4.2024. Staza kalića i bukaleti (Istra) Autobus Dragica Šulentić

13.4.2024.

SUBOTA

Uspon na Klek Autobus

Organizacija

RPS

14.4.2024. Oklinak-Zir Autobus Darko Popović
21.4.2024. Tradicionalni pohod: Ponor rijeke Reke (Škocijan) Autobus

Turističko

društvo

Škocijan

27.4.-1.5.

2024.

Omiš-Omiška Dinara

Detalji ovdje.

Autobus

Organizatori:

Nada Sirnik i

Milivoj Tijan

 

5.5.2024. Zavratnica Autobus Dorica Kaličanec
12.5.2024. Krk Autobus France Chopinet
19.5.2024. Zavižanska kosa-Veliki Zavižan-Balinovac Autobus Nikola Radotović

25. i 26.

5.2024.

Bilogora: dani planinara Hrvatske Autobus Organizator
26.5.2024. Tolminska korita-Krasji vrh Autobus Darko Popović
2.6.2024. Livoldski vrh Autobus Dragica Šulentić
9.6.2024. Hahlići

Osobni

ili javni

Bojan Japel
16.6.2024. Ratitovec Autobus Dragica Šulentić

22.6.-

28./29.6.

2024.

Sjeverna Albanija

Detalji ovdje.        (CIJENE NAKNADNO)

Autobus Dorica Kaličanec
23.6.2024. Brušane-V. Stolac-Lukovo šugarje Autobus Darko Popović
30.6.2024. Viševica Osobni Nikola Radotović
14.7.2024. Platak

Osobni

ili javni

Nikola Radotović
28.7.2024. Konjevača Autobus Dragica Šulentić

17. i 18.8.

2024.

Košenjak Autobus Darko Popović