2024    
1.1.2024. Mlado leto na Vojaku

Osobni

ili javni

 
7.1.2024.

Mošćenice-Trebišće-Potrebišće-Perun-Mošćenice

A i B grupa

Detalji ovdje.

O D G A Đ A   SE  ZA   14.1.2023.

Osobni

Nikola Radotović

i Dragica Šulentić

13.1.2024.

SUBOTA

Mošćenice-Trebišće-Potrebišće-Perun-Mošćenice

A i B grupa

Detalji ovdje.

Osobni

Nikola Radotović

i Dragica Šulentić

14.1.2024.

Tradicionalni zimski uspon na Pliš:

Klana-Pliš-Lisac

Osobni

ili javni

PD Pliš,

Klana

20. i 21.1.

2024.

Vincekovo

Detalji ovdje.

Autobus

Organizatori:

Nada Sirnik i

Milivoj Tijan

28.1.2024.

Punat-Stara Baška

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec

3.2.2024.

SUBOTA

A grupa: Ronjgi-Skvažići-Lončeva Griža

izložba slika-Bastijani-Trnovica-

Lončeva griža pogled-Saršoni-Ronjgi

B grupa: Ronjgi -Skvažići-Lončeva griža izložba slika

-pogled-Saršoni-Ronjgi

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

Nikola Radotović
11.2.2024.

Blaguša-Grohot-Blaguša (Medvednica)

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobus Darko Popović
18.2.2024.

Platak zimi

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

France Chopinet
25.2.2024.

Staza Aurania

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
3.3.2024.

Studena-Rimski zid-Kičej-Studena

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Osobni

ili javni

Bojan Japel
10.3.2024.

NP Plitvice

Detalji ovdje.

Autobus Nikola Radotović
17.3.2024.

Staza Apsirtida-Cres

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
18.3.2024. Redovna godišnja skupština    

23.3.2024.

SUBOTA

Šmarnogorska Grmada-Šmarna gora

Detalji ovdje.

Autobus Darko Popović

1.4.2024.

USKRŠNJI

PON.

Tradicionalni uspon na Sisol

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

PD Pljusak
7.4.2024.

Staza kalića i bukaleti (Istra)

Detalji ovdje.

Autobus Dragica Šulentić

13.4.2024.

SUBOTA

Uspon na Klek

Detalji ovdje.

Autobus

Organizacija

RPS

14.4.2024.

Oklinak-Zir

Detalji ovdje.

Autobus Darko Popović
14.4.2024.

Most Cont-Hartera-Pašac-Veli vrh

Povratak: Veli vrh-bunkeri-Katarina-Kozala

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

PD Kalnik

Križevci

21.4.2024.

Tradicionalni pohod: Ponor rijeke Reke (Škocjan)

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobus

Turističko

društvo

Škocijan

21.4.2024. Studena-Kičej-Studena (kružno) Osobni

Dragica Šulentić

i Bruno Mavrinac

27.4.-1.5.

2024.

Omiš-Omiška Dinara

Detalji ovdje.

Autobus

Organizatori:

Nada Sirnik i

Milivoj Tijan

 

27.4.2024.

2. planinarski pohod obilaznicom

Planinarskim putovima Frankopana (PPF)

Detalji ovdje.

Osobni

ili 

autobus

PD Tuhobić
5.5.2024.

Zavratnica

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
12.5.2024.

Poljice-Malinska

Detalji ovdje.

Autobus France Chopinet

18.5.2024.

SUBOTA

Bakarac-Kraljevica-Šmrika-Bakarac

Detalji ovdje.

Osobni Dragica Šulentić
19.5.2024.

Viševica

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobus Nikola Radotović
26.5.2024.

Krim (SLO)

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobus Darko Popović
26.5.2024.

Trstelj

Detalji ovdje.

Autobus Darko Popović
2.6.2024.

3 vrha i jama (kraj Kočevja)

Detalji ovdje.

Autobus Dragica Šulentić
9.6.2024.

Hahlić

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

Bojan Japel
16.6.2024.

Ratitovec

O T K A Z A N O

Autobus Dragica Šulentić
16.6.2024.

Zagradski vrh

Detalji ovdje i ovdje.

Osobni Dragica Šulentić

22.6.-

28./29.6.

2024.

Sjeverna Albanija

Detalji ovdje i ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
23.6.2024.

Tolminska korita-Krasji vrh

Detalji ovdje.

Autobus Darko Popović
30.6.2024. Skrad-Zeleni vir-Curak-Skrad Autobus Nikola Radotović
14.7.2024. Platak

Osobni

ili javni

Nikola Radotović
28.7.2024. Konjevača Autobus Dragica Šulentić

17. i 18.8.

2024.

Košenjak Autobus Darko Popović
1.9.2024. Marković Rudine Autobus Dragica Šulentić
8.9.2024. Nanos (Postojna) Autobus

Dragica Šulentić i

Dorica Kaličanec

15.9.2024. Baške Oštarije-Karlobag Autobus France Chopinet
15.9.2024. 41. memorijalni pohod na Učku Osobni PD Kamenjak
22.9.2024. 10. Dugina planinarska obilaznica (Risnjak) Autobus PD Duga
29.9.2024. Gljivarski kotlić-Zamost Autobus PD Tuhobić
6.10.2024. Brgudac-Korita-V. i M. Plavnik-Brgudac Autobus Dragica Šulentić

13.10.2024.

Osorščica Autobus Nikola Radotović

18.-20.10.

2024.

Orjen (Subra)-Crna gora

Autobus Dorica Kaličanec
27.10.2024. Menina planina (vrh Vivodnik) Autobus Darko Popović
3.11.2024. Klana-izvor rijeke Reke-kućica Rebar-Klana Osobni

Bojan Japel i

Bruno Mavrinac

9. i 10.11.

2024.

Martinje Autobus

Org. Nada i

Milivoj

17.11.2024.

Brovinje (Istra-Crna punta-Skitača-Sv. Lucija-

Brovinje

Autobus Dragica Šulentić
24.11.2024. Žbevnica-Slum-Brest Autobus Nikola Radotović
1.12.2024. Turmin-S. Sušica (RPP-ravnogorski planinarski put) Autobus Darko Popović
8.12.2024. Ušesa-Veli Badin (Istra) Autobus Dragica Šulentić
15.12.2024. Monte Grosso-Miramare-advent u Trstu Autobus Dorica Kaličanec
22.12.2024. Izlet iznenađenja Autobus Dorica Kaličanec
31.12.2024. Doček Nove godine Autobus Nada i Milivoj
1.1.2025. Mlado leto na Vojaku Osobni