2024    
1.1.2024. Mlado leto na Vojaku

Osobni

ili javni

 
7.1.2024.

Mošćenice-Trebišće-Potrebišće-Perun-Mošćenice

A i B grupa

Detalji ovdje.

O D G A Đ A   SE  ZA   14.1.2023.

Osobni

Nikola Radotović

i Dragica Šulentić

13.1.2024.

SUBOTA

Mošćenice-Trebišće-Potrebišće-Perun-Mošćenice

A i B grupa

Detalji ovdje.

Osobni

Nikola Radotović

i Dragica Šulentić

14.1.2024.

Tradicionalni zimski uspon na Pliš:

Klana-Pliš-Lisac

Osobni

ili javni

PD Pliš,

Klana

20. i 21.1.

2024.

Vincekovo

Detalji ovdje.

Autobus

Organizatori:

Nada Sirnik i

Milivoj Tijan

28.1.2024.

Punat-Stara Baška

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec

3.2.2024.

SUBOTA

A grupa: Ronjgi-Skvažići-Lončeva Griža

izložba slika-Bastijani-Trnovica-

Lončeva griža pogled-Saršoni-Ronjgi

B grupa: Ronjgi -Skvažići-Lončeva griža izložba slika

-pogled-Saršoni-Ronjgi

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

Nikola Radotović
11.2.2024.

Blaguša-Grohot-Blaguša (Medvednica)

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobus Darko Popović
18.2.2024.

Platak zimi

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

France Chopinet
25.2.2024.

Staza Aurania

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
3.3.2024.

Studena-Rimski zid-Kičej-Studena

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Osobni

ili javni

Bojan Japel
10.3.2024.

NP Plitvice

Detalji ovdje.

Autobus Nikola Radotović
17.3.2024.

Staza Apsirtida-Cres

Detalji ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
18.3.2024. Redovna godišnja skupština    

23.3.2024.

SUBOTA

Šmarnogorska Grmada-Šmarna gora

Detalji ovdje.

Autobus Darko Popović

1.4.2024.

USKRŠNJI

PON.

Tradicionalni uspon na Sisol

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

PD Pljusak
7.4.2024.

Staza kalića i bukaleti (Istra)

Detalji ovdje.

Autobus Dragica Šulentić

13.4.2024.

SUBOTA

Uspon na Klek

Detalji ovdje.

Autobus

Organizacija

RPS

14.4.2024.

Oklinak-Zir

Detalji ovdje.

Autobus Darko Popović
14.4.2024.

Most Cont-Hartera-Pašac-Veli vrh

Povratak: Veli vrh-bunkeri-Katarina-Kozala

Detalji ovdje.

Osobni

ili javni

PD Kalnik

Križevci

21.4.2024.

Tradicionalni pohod: Ponor rijeke Reke (Škocjan)

Detalji ovdje.

Autobus

Turističko

društvo

Škocijan

27.4.-1.5.

2024.

Omiš-Omiška Dinara

Detalji ovdje.

Autobus

Organizatori:

Nada Sirnik i

Milivoj Tijan

 

27.4.2024.

2. planinarski pohod obilaznicom

Planinarskim putovima Frankopana (PPF)

Detalji ovdje.

Osobni

ili 

autobus

PD Tuhobić
5.5.2024. Zavratnica Autobus Dorica Kaličanec
12.5.2024. Krk Autobus France Chopinet
19.5.2024.

Viševica

Autobus Nikola Radotović

25. i 26.

5.2024.

Bilogora: dani planinara Hrvatske Autobus Organizator
26.5.2024. Krim (SLO) Autobus Darko Popović
2.6.2024. Livoldski vrh Autobus Dragica Šulentić
9.6.2024. Hahlići

Osobni

ili javni

Bojan Japel
16.6.2024. Ratitovec Autobus Dragica Šulentić

22.6.-

28./29.6.

2024.

Sjeverna Albanija

Detalji ovdje i ovdje.

Autobus Dorica Kaličanec
23.6.2024.

Tolminska korita-Krasji vrh

Autobus Darko Popović
30.6.2024. Viševica Osobni Nikola Radotović
14.7.2024. Platak

Osobni

ili javni

Nikola Radotović
28.7.2024. Konjevača Autobus Dragica Šulentić

17. i 18.8.

2024.

Košenjak Autobus Darko Popović