2020    
01.01.2020. Pozdrav Novoj na Vojaku    
05.01.2020.

Novogodišnji "palačinka" pohod

na Špičasti vrh

Detalji ovdje.

Vlakom Verdan Grubelić
12.01.2020.

Rt Kamenjak

Detalji ovdje.

Autobusom Dorica Kaličanec

18 i 19.01.

2020.

Vincekovo (Međimurje)

Detalji ovdje.

Autobusom

Organizatori: Nada Sirnik

i Milivoj Tijan

19.01.2020. Kastav-Breza-Kastav

Osobni ili

javni

Silvana Milić
26.01.2020.

Vrsar

Detalji ovdje.

Autobusom Željko Kokotović
02.02.2020.

Crikvenica-Drenin-Selce

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobusom Verdan Grubelić
09.02.2020.

Dopolavoro-Vela Učka-

Mala Učka-Poklon

Detalji ovdje.

Autobusom Silvana Milić
16.02.2020.

Baška-Vela i Mala Luka-kanjon Vrženica-

Baška

Detalji ovdje.

Autobusom Dorica Kaličanec

22.02.2020.

SUBOTA

Begovo razdolje-Višnjevica-

Begovo razdolje

Detalji ovdje.

Autobusom Darko Popović
24.02.2020.

Redovna Skupština

Detalji ovdje i ovdje.

   

29.02.2020.

SUBOTA

Kamačnik-Vrbovsko

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobusom Željko Kokotović
08.03.2020.

9. pohod po IPP-Ćićarija

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobusom

Istarski planinarski

savez, Pula

08.03.2020.

Kastav-Škurinje

Detalji ovdje.

Javni Silvana Milić
15.03.2020.

Vodiška planina na Jelovici

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobusom Darko Popović
15.03.2020.

Kremen i Zir

Detalji ovdje.

Autobusom Darko Popović

21.03.2020.

SUBOTA

Rožnik

O T K A Z A N O

Autobusom PD Piramida, Maribor-Ptuj

29.03.2020.

Čelimbaša

O T K A Z A N O

Autobusom

Verdan Grubelić i 

Željko Kokotović

05.04.2020.

Labin-Rabac

O T K A Z A N O

Autobusom Dorica Kaličanec

13.04.2020.

(USKRŠNJI

PON.)

Stara Baška-Vratudih-Stara Baška

O T K A Z A N O

Autobusom France Chopinet
19.04.2020.

Put po Robu iznad Ajdovščine, od 

Cola do Predmeje

O T K A Z A N O

Autobusom Darko Popović
26.04.2020.

Punat-Obzova

O T K A Z A N O

Autobusom PD Obzova

30.4.-3.5.

2020.

Hvar

Detalji ovdje.

O T K A Z A N O

Autobusom

Organizator i pratitelj:

Milena Babić i lokalni

vodiči

10.05.2020.

Zavižan-Balinovac (Botanički vrt)

O T K A Z A N O

Autobusom Verdan Grubelić
17.05.2020.

Cres

O T K A Z A N O

Autobusom, 

brodom

Silvana Milić
  NOVI POČETAK NAKON PAUZE:    
31.05.2020.

Kolovratske stijene

Detalji ovdje.

Autobusom Dorica Kaličanec
07.06.2020.

Dani hrv. planinara, Učka

O T K A Z A N O

Javni ili

osobni

HPS i PD Opatija, Opatija
07.06.2020. Gornje Jelenje-Tuhobić Osobni Dorica Kaličanec
14.06.2020. Alan-Zečjak-Kita-Alan Osobni Darko Popović

19.-21.06.

2020.

Dolomiti

O T K A Z A N O

Autobusom

France Chopinet uz

organizaciju Mirjane i

Bruna Szabo

21.06.2020. Platak Osobni  
28.06.2020. Staza Malog Princa Autobusom

Darko Popović

10., 11. i

12.07.2020.

Kozara

Detalji ovdje i ovdje.

Autobusom Dorica Kaličanec

01. i 02.08.

2020.

Izvor Mure (Austrija) Autobusom Jadranka Furjan